Historia... PDF Drukuj Email
niedziela, 14 marca 2010 17:17

W Kotlinie Oświęcimskiej na lewym brzegu rzeki Przemszy leży Chełmek. Najstarsze historyczne zapiski pochodzą z XV wieku. Z nich dowiadujemy się, że Chełmek z pobliskimi wioskami Gorzów, Bobrek, Gromiec, należał do Księstwa Oświęcimskiego. Od zamierzchłych czasów mieszkańcy tego terenu trudnili się rolnictwem, ryboustwem oraz karczowaniem lasów. Po regulacji Przemszy i Wisły zajmowali się flisactwem. Niezbyt urodzajna gleba zmuszała mieszkańców do szukania pracy poza terenem, np.: na Śląsku, a nawet poza granicami kraju.

W latach 30-tych czeski fabrykant Tomasz Bata postanowił wybudować fabrykę obuwia właśnie w Chełmku. Budowa fabryki, a później produkcja butów wymagała rąk do pracy, toteż wracali "z robót" dawni emigranci i znajdowali zatrudnienie w fabryce Baty. Mała dotychczas wioska Chełmek zaczęła ożywać i rozwijać się. Przybywało coraz więcej ludzi z rożnych stron Polski, gdyż znajdowali pracę i mieszkanie w powstającym osiedlu.

Po II wojnie światowej, administracyjnie Chełmek, Gorzów, Bobrek, Gromiec i Dąb stanowiły jedną Gminę Chełmek.

13 sierpnia 1947r. z inicjatywy mieszkańców Gromca, powstała Gminna Spółdzielnia zarejestrowana w sądzie okręgowym w Krakowie pod numerem RS IX-154.

Założycielami i pierwszymi jej działaczami byli:
- prezes - Władysław Bebak
- członkowie - Jozef Wilczak, Wojciech Majcherek
- główny księgowy - Bartula
- kierownik zaopatrzenia - Stanisław Jawczysz

Radę nadzorczą stanowili:
- przewodniczący - Stanisław Szyjka
- sekretarz - Józef Matyja
- członkowie - Stanisław Zamarlik, Ludwik Szyjka, Władysław Cholewa

13 października 1947r. rozpoczęła swą działalność Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska z odpowiedzialnością udziałami w Chełmku z siedzibą w Gromcu.
Spółdzielnia posiadała 3 sklepy:
1. w Gromcu u Władysława Bebaka
2. w Bobrku u Franciszka Guguły
3. w Chełmku u Mechla
Zatrudniała 3 pracowników umysłowych i 3 pracowników fizycznych, fundusz udziałowy wynosił 3 376 zł, fundusz społeczny 1 500 zł, wysokość uzyskanych obrotów 2 116 362 zł, zysk 79 300 zł, w chwili założenia spółdzielnia liczyła 40 członków.

1 kwietnia 1948r. przy Południowych Zakładach Obuwia w Chełmku powstała Spółdzielnia Spożywców Obuwnik, kilka miesięczny później w wyniku porozumień kierownictw Gminnej Spółdzielni "Samopomoc Chłopska" w Chełmku z siedzibą w Gromcu i Spółdzielni Spożywców "Obuwnik" w Chełmku doszło do połączenia obu spółdzielni w jedną pod nazwą Gminna Spółdzielnia "Samopomoc Chlopska" z odpowiedzialnością udziałami w Chełmku. Prezesem został Franciszek Szmutko, do zarządu weszli także Leon Chacuś i Stanisław Porwit. W skład rady nadzorczej wchodzili Antoni Palka i Marian Kasperek.

W 1951r. baza GS liczy: 9 sklepów, piekarnię i ośrodek maszynowy w Bobrku.

1 stycznia 1954r. GS zostaje przyjęta do Powiatowego Związku Gminnych Spółdzielni "Samopomoc Chłopska" w Chrzanowie i Wojewódzkiego Związku Gminnych Spółdzielni "Samopomoc Chłopska" w Krakowie.

1 stycznia 1959r. baza GS liczy: 21 sklepów, piekarnia, skup, masarnia w Chełmku, magazyn towarów masowych w Chełmku.

10 stycznia 1959r. GS została przyjęta w poczet członków Spółdzielni Turystyczno-Wypoczynkowej "Gromada" w Warszawie (nr 383). Jest to fakt obiecujący, bo myśl o szumiącym morzu i wysokich górach, do których może zawieźć autobus "Gromady" cieszy każdego, a w czasach gdy GS rozwinie swoja bazę i będzie dysponował pokojami hotelowymi, będzie można przyjąć gości w "mieście butów".

W 1959r. oddano do użytku sklep spożywczy nr 6 w Bobrku. Wartość inwestycji 152 730 zł.,

W 1959r. nowoczesność gospodarcza - osiągnięciem spółdzielni jest sprowadzenie dużej ilości nawozów sztucznych, materiałów kwalifikowanych do siewu i pomoc w organizacji Kółka Rolniczego.

"Szyldy ładne, ale braki jeszcze są" - pod takim tytułem ukazał się w "Echu Chełmka" z dnia 1-15 II 1960r. artykuł w którym czytamy:
"Nowe szyldy, jakie od niedawna błyszczą nad sklepami GS-u w Chełmku są naprawdę ładne. Na ich widok przechodzień, zwłaszcza wieczorową porą, mógłby odnieść wrażenie, że znajduje się w jakimś mieście".

12 lipca 1961r. Sąd powiatowy dla Miasta Krakowa postanawia wpisać do rejestru RS-X-68 nazwę: Rejonowa Spółdzielnia Zaopatrzenia i Zbytu w Chełmku.

W 1961r. powstaje nowy sklep w Chełmku, nr 24.Wartość inwestycji 298 678 zł.

W 1962r. Takie chwile odprężenia przeżyli członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej GS podczas wycieczki na Czantorię. Wszystkim dopisywał dobry humor.W grudniu 1962r.
w podziemiach Męskiego Hotelu Robotniczego w Chełmku uruchomiono kawiarnię. Nareszcie mieszkańcy osiedla będą mogli spotkać się przy "małej czarnej".


W 1963r.
oddano do użytku pawilon handlowy w Bobrku składający się z dwóch sklepów:
- nr 10 - spożywczy,
- nr 21 - artykuły do produkcji rolnej.
Wartość inwestycji 429 115 zł.


Na koniec 1963r.
Rejonowa Spółdzielnia Zaopatrzenia i Zbytu w Chełmku dysponuje majątkiem wartości 11 311 000zł. Spółdzielnia zrzesza 1631 członków.

1 stycznia 1965r. Rejonowa Spółdzielnia Zaopatrzenia i Zbytu w Chełmku zostaje przeszeregowana z IV do III kategorii przedsiębiorstw.

W 1965r. oddano do użytku sklep nr 1 w Chełmku z artykułami do produkcji rolnej. Budynek kupiła Rejonowa Spółdzielnia Zaopatrzenia i Zbytu w Chełmku. Wartość inwestycji 416 159 zł.
1967r.
Piekarnia w Chełmku wypieka pieczywo w szerokim asortymencie które cieszy się dobrą opinią konsumentów.

Po kilku latach starań, w 1968r. udało się otworzyć w Chełmku ośrodek pod nazwą "Nowoczesna Gospodyni". Wygospodarowano na niego 2 małe pomieszczenia w Domu Ludowym w Chełmku. Ośrodek prowadzi wielokierunkową działalność oświatową: organizacja gospodarstwa domowego, racjonalne żywienie, higiena, kultura życia codziennego, itp.
Organizuje pośrednictwo i działalność reklamowo-informacyjną, a także działalność usługową.


1969r.
- Chełmek miastem. Rok 1969 przeszedł do historii jako rok uzyskania praw miejskich. Działalność Gminnej Spółdzielni obejmuje miasto Chełmek, wsie Bobrek, Gorzów, Gromiec. Jest to obszar o powierzchni 27 km2, który zamieszkuje 5 500 ludności.

28 stycznia 1970r. odbyło się posiedzenie plenarne Rady Nadzorczej Rejonowej Spółdzielni Zaopatrzenia i Zbytu w Chełmku, na którym na stanowisko vice prezesa ds. rolnych powołany został Tadeusz Hardzina.

1971r. - Ośrodek Nowa Gospodyni zajmuje 2 małe pomieszczenia w hotelu męskim i tętni on życiem. Znajduje się tam punkt usługowy:
1. fryzjerski
2. kosmetyczny
3. krawiecki
4. dziewiarski
ONG był organizatorem kursów: kulinarnego, krawieckiego i kosmetycznego w Bobrku i Chełmku.

1971r. - Z ogromną radością przyjęli mieszkańcy Chełmka wiadomość o otwarciu sklepu rybnego. Mamy nadzieję, że śledzi solonych, ryb wędzonych i konserw rybnych będzie pod dostatkiem.


1972r.
- ONG prowadzi:
1. kurs racjonalnego żywienia w Bobrku i Chełmku
2. kurs kroju i szycia w Chełmku
3. pokazy: mody, kosmetyczny, fryzjerski, hafciarski, dziewiarski
4. zajęcia z dziećmi w okresie letnim przy udziale członkiń Koła Gospodyń Wiejskich
5. zajęcia z młodzieżą szkolną Technikum Przemysłu Skórzanego w Chełmku na temat prowadzenia gospodarstwa domowego.

1973r. - Dużą popularnością wśród mieszkańców Chełmka i okolicy cieszą się organizowane przez rejonową Spółdzielnię Zaopatrzenia i Zbytu w Chełmku, kiermasze podczas których można kupić wiele atrakcyjnych towarów.
30 czerwca 1973r.
Spółdzielnia zmienia nazwę. Na wniosek wysunięty przez WZP 20 maja 1973r., Sąd Powiatowy dla miasta Krakowa postanawia wpisać w rejestr Spółdzielni nazwę Gminna Spółdzielnia "SCH" w Chełmku.

Od 1 lipca 1973r.
w ramach reorganizacji gmin i Gminnych Spółdzielni "Samopomoc Chłopska", gromada Gromiec została objęta działalnością GS Libiąż. Równocześnie przekazano do GS Libiąż 2 sklepy spożywcze i 1 mięsny, które usytuowane były na terenie Gromca. Pod działalnością Gminnej Spółdzielni w Chełmku pozostaje wieś Bobrek, Gorzów i miasto Chełmek.

1973r. - Budowa Domu Handlowego. W ubiegłych latach rozpoczęto starania o wybudowanie w Chełmku Wiejskiego Domu Towarowego. W tym tez czasie zastanawiano się nad lokalizacją nowego obiektu i kompletowano dokumentację. W sprawie lokalizacji było wiele propozycji, ale ostatecznie podjęto decyzję, że pawilon handlowy zostanie wybudowany przy ul. Krakowskiej.

W 1973r.
oddano punkt skupu żywca w Bobrku, o budowę którego postulowano od kilku lat. Wartość inwestycji 925 000 zł.
6 listopada 1973r.
- Turniej o puchar Prezesa WZGS. W sali widowiskowej Południowych Zakładów Przemysłu Skórzanego w Chełmku odbyła się inauguracja, nowego w powiecie Chrzanowskim, festiwalu pod nazwą "Przegląd dorobku Klubów Rolnika działających przy Gminnych Spółdzielniach powiatu Chrzanowskiego". W ogólnej punktacji Kluby Rolnika z Chełmka i Gorzowa zajęły 3 miejsce. Klub Rolnika z Gorzowa zajął 1 miejsce w klasyfikacji zespołu pieśni i tańca. Była to udana i ciekawa impreza kulturalna, a przy tym nigdzie jeszcze poza Chełmkiem nie oglądana. W nagrodę za aktywną działalność, Zarząd Spółdzielni zakupił i przekazał Klubowi Rolnika w Gorzowie:
1. akordeon
2. perkusję
3. stroje dla zespołu
4. telewizor
Na uznanie zasługuje praca kierownika Klubu Rolnika i praca Rady klubu.

1974r. - Rośnie Wiejski Dom Towarowy. Prace przy budowie Wiejskiego Domu Towarowego wraz z biurami posuwają się naprzód, co cieszy wszystkich mieszkańców Chełmka. W 1973r. na budowę tego obiektu przeznaczono 1 053 000 zł, a obecnie widać ciągły postęp w pracach budowlanych.Kwiecień 1974r.
- Jarmark Gminnych Spółdzielni. W muszli koncertowej zorganizowany został Powiatowy Jarmark. Organizatorem tej wielkiej imprezy handlowej był Powiatowy Związek Gminnych Spółdzielni w Chrzanowie. Różnorodność prezentowanych na stoiskach towarów zachęciła mieszkańców Chełmka i okolic do zrobienia udanych zakupów. Prezentowane podczas jarmarku towary cieszyły się ogromnym powodzeniem. Można było też wziąć udział w degustacji przygotowanej przez "Praktyczną Panią", pokazie mody wiosennej i obsługi sprzętu gospodarstwa domowego.

W 1974r. oddano magazyn nawozowy oraz magazyn materiałów budowlanych i środków produkcji rolnej.
Magazyn nawozowy w Bobrku pochłonął 528 120 zł. W czerwcu (na 3 miesiące przed terminem) została zakończona modernizacja byłych pomieszczeń państwowego Funduszu Ziemi w Bobrku z przeznaczeniem na magazyn materiałów budowlanych.


1974r.
- Sukces piekarzy. Piekarnia dała najwyższy zysk i osiągnięto najwyższy wskaźnik rentowności w pionie CRS w powiecie Chrzanowskim. Zakład piekarniczy został wyróżniony przez Powiatowy Związek Gminnych Spółdzielni w Chrzanowie jako najlepszy zakład.1975r.
- Centrum Handlowe GS. W grudniu 1974r. zakończono budowę Domu Handlowego wraz z pomieszczeniami biurowymi, a oddanie do użytku nastąpiło w I kwartale 1975r.W czerwcu 1975r.
rozpoczęto budowę zakładu hotelowo-gastronomicznego w Chełmku. Obiekt budowany jest w ramach wojewódzkiego programu zajazdów i powstaje nieopodal pawilonu handlowego. Na parterze budowanego obiektu ma znajdować się restauracja, a na piętrze kawiarnia i 10 dwuosobowych pokoi gościnnych. Do dyspozycji gości będzie tez stylowa salka klubowa.
Niezwykle interesująco zapowiada się wystrój pomieszczeń. Kawiarnia będzie urządzona w stylu szewskim, jak przystało na miasto dobrych butów, kolebkę polskiego obuwnictwa. Również ciekawy drewniany wystrój otrzyma sala restauracji. Prace realizować będzie Zakład Remontowo-Budowlany z Bielskiego Wojewódzkiego Związku Gminnych Spółdzielni z Wadowic, a całkowity koszt wyniesie 10 mln zł.
Źródło: Echo Chełmka

1975r. - Chełmek w Województwie Bielskim. 1975r. dla całej Polski był rokiem wyjątkowym. Polska została podzielona na 49 województw. Jednym z nich jest Województwo Bielskie, którego powierzchnia wynosi 3,7 tys. km2. Gminna Spółdzielnia "Samopomoc Chlopska" w Chełmku podlega Wojewódzkiemu Związkowi Spółdzielni Rolniczych w Bielsku-Białej.
1976r.
- Festiwal Amatorskich Zespołów. Gminna Spółdzielnia w Chełmku uczestniczyła w I Festiwalu Amatorskich Zespołów Artystycznych Spółdzielczości Rolniczej "Faza - 76" organizowanym przez Wojewódzki Związek Spółdzielni Rolniczych i Związek Socjalistycznej Młodzieży Polskiej w Bielsku-Białej w dniach 19-21 listopada. Konkurencja była niezwykle silna, udział zgłosiło aż 43 spółdzielnie z terenu całego województwa, w tym także patronki słynnych juz beskidzkich zespołów regionalnych znanych m.in. z "Tatrzańskiej Jesieni" i licznych występów zagranicznych. Okazało się, że mimo tak ostrej konkurencji nasze środowisko zaprezentowało się wyjątkowo korzystnie, lokując się we wszystkich konkurencjach w ścisłej czołówce. W ogólnej ocenie całokształtu dorobku artystycznego GS w Chełmku zajął 2 miejsce, ustępując GS Rajcza.

1976r. - Baza GS Chełmek liczy: 22 sklepy, piekarnię, kawiarnię "Miś", 2 magazyny towarów masowych, masarnię, pawilon handlowy oraz 2 kioski.

1977r. - "Plon, niesiemy plon...". Tegoroczne święto plonów odbyło się w Bobrku. Duży wkład pracy w przygotowanie imprezy włożyły:
1. Klub Rolnika
2. Koło Gospodyń Wiejskich
3. Ośrodek Nowoczesnej Gospodyni

1977r. - "Żywieckie Gody". Pod patronatem Gminnej Spółdzielni uczestniczyły zespoły regionalne w "Żywieckich godach" organizowanych przez Wojewódzki Dom Kultury w Bielsku-Białej. Zespół regionalny z Bobrku uzyskał wyróżnienie. Ten sam zespół uczestniczył w Festiwalu Amatorskich Zespołów Regionalnych w Rajczy, gdzie uzyskał wyróżnienie i nagrodę.

30 kwietnia 1978r. został oddany zakład gastronomiczny "Ciżemka" z kawiarnią i restauracją kategorii II. Wartość inwestycji: 10 140 912zł.
W uroczystym otwarciu "Ciżemki" wzięli udział przedstawiciele władz administracyjnych i politycznych miasta, a także przedstawiciele miejscowych zakładów pracy. W uroczystości wziął też udział przedstawiciel WZSR, mgr Bogusław Herman.

1 maja 1978r. nowe sale restauracji i kawiarni przywitały pierwszych gości, którzy chętnie oglądali piękne wnętrza, ciekawy wystrój i kosztowali potraw przygotowanych przez szefową kuchni, a podanych przez miłe i uśmiechnięte kelnerki.
Radość mieszkańców Chełmka była tym większa, że na taki lokal czekali wiele, wiele lat!Grudzień 1978r.
- W nocy z 16 na 17 grudnia powstał groźny pożar w zakładzie gastronomicznych "Ciżemka". Straty powstałe na skutek pożaru są znaczne. Zniszczeniu uległy pomieszczenia restauracji i kawiarni, a także pokoje hotelowe. W czasie pożaru śmierć poniosła 1 osoba - gość hotelowy. W wyniku ekspertyzy i śledztwa nie stwierdzono zaniedbań Gminnej Spółdzielni w zakresie przeciwpożarowym.


29 stycznia 1979r.
w związku z powołaniem Prezesa Zbigniewa Jelenia na stanowisko Naczelnika Miasta i Gminy w Chełmku, Prezesem Zarządu Gminnej Spółdzielni "SCH" został dotychczasowy vice prezes Edward Skowroński.

30 września 1979r., po 9 miesiącach remontu została oddana do użytku restauracja i kawiarnia "Ciżemka". W ostatnich pracach porządkowych ubrali udział wszyscy pracownicy GS, "robota paliła się im w rękach", a efekty były widoczne natychmiast.1 października 1979r.
Ponowne oddanie "Ciżemki". W wyremontowanym po pożarze lokalu dostrzec można wiele zmian w dokumentacji dotyczącej wystroju wnętrza, instalacji elektrycznej, oświetlenia zewnętrznego.

22 listopada 1979r.
podczas spotkania z okazji Przeglądu Dorobku Społeczno-Wychowawczego GS "Samopomoc Chłopska", indywidualne Odznaki Przyjaciela Dzieci wręczono:
1. Prezesowi GS E. Skowrońskiemu
2. Kierownikowi Klubu Rolnika A. Kubek
3. Przedstawicielowi rady nadzorczej J. Wanatowi

Niepokoje społeczne w 1980r. Rok ten przeszedł do historii Polski jako rok gwałtownych wstrząsów społecznych, gospodarczych i politycznych. Wydarzenia zapoczątkowane strajkami na Wybrzeżu zakończono podpisaniem tzw. Porozumień Społecznych i utworzeniem NSZZ. Gminna Spółdzielnia w Chełmku przeszła te zmiany bez większego uszczerbku, dźwigała dość skutecznie gwałtowność masowego wykupu towarów i w miarę znośnie zaspakajała potrzeby. Kontynuowano prace inwestycyjne, modernizacyjne i remontowe. Osiągnięto niezłe wyniki finansowe.

1980r. W ramach konkursu o najlepszy Ośrodek Nowoczesna gospodyni Gminna Spółdzielnia "Samopomoc Chłopska" w Chełmku zajęła 3 miejsce w województwie. Praca spółdzielni została wysoko oceniona przez Zarząd Wojewódzkiego Związku Spółdzielni Rolniczych w Bielsku-Białej. Na 16 ocenianych jednostek, zajęła 3 miejsce w województwie.

"Żywieckie Gody" `81 - VI Wojewódzki przegląd zespołów obrzędowych i kolejny sukces. Do tradycji należy już udział zespołu amatorskiego w przeglądzie "Żywieckie Gody". W tym roku również długotrwałe przygotowania zostały uwieńczone sukcesem. Zespół Króle i Herody z Chełmka zajął 1 miejsce w kategorii zespołów i grup kolędniczych.

30 czerwca 1981r. w związku z decyzją Rejonowego Lekarza Weterynarii zaprzestano działalności produkcyjnej w zakładzie masarniczym w Bobrku.

13 grudnia 1981r. ogłoszono Stan Wojenny. Gminna Spółdzielnia prowadzi normalną działalność handlową!

1 lutego 1982r. w związku z przejściem Pana Edwarda Skowrońskiego - długoletniego członka Zarządu, na wcześniejszą emeryturę, na stanowisko Prezesa Zarządu powołany został Stefan Warzecha.

1983r. - Do inwestycji super pilnych należy budowa nowej piekarni, gdyż stara została w ostatnim czasie podstemplowana ze względu na szkody górnicze, które widoczne były w dość znacznym pęknięciu ścian. Została już wskazana lokalizacja nowego obiektu, jest to miejsce między ZUT "Technoskór", a Składnicą Części Zamiennych jako jedyne na terenie miasta Chełmek nadające się do tego typu inwestycji.


W 1983r.
zakończono zabudowę wagi wozowo-kołowej o nośności 35 ton. Wagę ta zakupiono w 1980r., w 1981r. wykonano dokumentację na jej zabudowę z zapleczem socjalnym, a w 1982r. rozpoczęto prace budowlane. Koszt całej inwestycji wynosi 2 mln zł.
Nowy punkt skupu - zakończono montaż wiaty typu A9 na składzie w Chełmku. W pomieszczeniu tym znajduje się punkt skupu zbóż i ziemniaków, a także punkt skupu surowców wtórnych.

1983r. - Hotel "Ciżemka" gości czołowe kluby sportowe:
1. Wisła Kraków
2. GKS Katowice
3. Garbarnia Kraków
4. Iglopol Dębica
5. BKS Bielsko-Biała

Kierownictwo hotelu i restauracji otrzymało listy z podziękowaniami za wzorowe zabezpieczenie zakwaterowania i wyżywienia uczestnikom obozów sportowych.
1984r.
- 35-lecie powstania Gminnej Spółdzielni "Samopomoc Chłopska" w Chełmku.
Jubileusz 35-leia powstania Gminnej Spółdzielni "Samopomoc Chłopska" w Chełmku stał się okazją do podsumowania dorobku minionych lat. Podczas oficjalnych wystąpień mówiono dużo o zasługach ludzi zatrudnionych w GS dawnej i obecnie, o pracy działaczy spółdzielczych, których aktywność i zaangażowanie społeczne przyczyniły się do pomnożenia dorobku spółdzielni.
W uroczystym spotkaniu rady nadzorczej i Zarządu z pracownikami uczestniczyli przedstawiciele władz administracyjnych i politycznych miasta z naczelnikiem Miasta i Gminy mgr J. Jeleniem na czele, a także dyrektorzy miejscowych zakładów pracy.
Można też było oglądnąć występ zespołu z Gorzowa. To było wielkie święto, w którym uczestniczyli wszyscy, a imprezy dodatkowe przyczyniły się do spopularyzowania osiągnięć GS.

1984r. - Z udziałem przedstawicieli miejsko-gminnych, z szampanem na toast, z przecięciem wstęgi w październiku otwarto Piwiarnię. Mieści się ona w piwnicach "Ciżemki", które adoptowano do tego celu nakładem ok. 2 mln zł.Listopad 1984r.
- Wycieczka na Węgry. W dniach 11-15 listopada pracownicy GS przebywali w Miskolcu na Węgrzech. Wycieczka została zaliczona do udanych, o czym świadczą pogodne twarze uczestników.
W grudniu 1984r.
Zarząd GS zorganizował spotkanie z emerytami i rencistami. Spotkanie to odbyło się w sali kawiarni "Ciżemka" i upłynęło w bardzo serdecznej atmosferze. Był to miły wieczór, podczas którego wspomnieniom nie było końca.

25 listopada 1985r. rozpoczęto budowę nowej piekarni. Wykonawcą jest Zakład Budownictwa Wadowice.

1986r. - Rośnie piekarnia.
Trwają intensywne prace przy budowie nowej piekarni. Dotychczasowy koszt inwestycji wynosi 10 mln zł. Szybkie jest tempo budowy i mury rosną coraz wyżej, a kierownik budowy i prezes GS z uśmiechniętymi twarzami z dumą spoglądają na to dzieło.


W 1986r.
dokonano remontu bocznicy kolejowej i rozbudowano pomieszczenia na składzie opału z przeznaczeniem na nowe pomieszczenia biurowe.

W marcu 1987r.
zakończono remont sklepu spożywczego Nr 22. Celem usprawnienia dokonania zakupów i zwiększenia obrotów, sklep przekształcono w samoobsługowy. Uroczystego otwarcia sklepu dokonał Naczelnik Miasta i Gminy mgr. Z. Jeleń i przewodniczący rady Nadzorczej A. Firek.

7 grudnia 1987r.
odbył sie Kongres Spółdzielczości "Samopomoc Chłopska", na którym był przedstawiciel Gminnej Spółdzielni "Samopomoc Chłopska" w Chełmku. Ten zaszczyt przypadł Edwardowi Skowrońskiemu długoletniemu pracownikowi, byłemu prezesowi i działaczowi społecznemu.

1988r. - Jubileusz 40 lat GS Chełmek.

Z końcem 1988r. zakończono budowę nowej zmechanizowanej piekarni. Całkowity koszt wyniósł 231 586 644 zł.

13 stycznia 1989r. dokonano uroczystego otwarcia piekarni. W uroczystości wziął udział przedstawiciel WZGS w Bielsku-Bialej - prezes Herman, przedstawiciel Urzędu Miasta i Gminy - Naczelnik Jeleń, przedstawiciel rady Nadzorczej GS - Józef Wanat i członkowie zarządu - Prezes Stefan Warzecha i v-ce prezes Zdzisław Kręźlewicz. Wszyscy byli dumni z dokonanego dzieła.


1 maja 1992r.
pracownikom został wydzierżawiony zakład gastronomiczny "Ciżemka" wraz z hotelem i pijalnią piwa.

W 1997r.
, podobnie jak w latach poprzednich, działalność piekarni była dochodowa. Zysk brutto wyniósł 19 971 zł. Produkowano 28 asortymentów pieczywa, a wielkość produkcji ustalano w oparciu o zamówienia.

W dniu 20 czerwca 1998r. w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej Nr 2 w Chełmku odbyły się Jubileuszowe uroczystości 50-cio lecia Gminnej Spółdzielni. Przed spotkaniem spółdzielcy wzięli udział w mszy św. za pomyślność Jubilatki i zrzeszonej w niej członków. Bardzo miłe słowa w swej homilii skierował do członków Spółdzielni ks. Stanisław Strojek. Ze świątyni wszyscy udali się do szkoły. Otwarcia części oficjalnej dokonał Prezes Zarządu Zbigniew Jeleń. Najbardziej zasłużonym spółdzielcom wręczono odznaczenia i dyplomy.

 

divider
Prawa autorskie do tresci zamieszczonych w serwisie naleza do GS w Chelmku. Wszelkie uwagi i zastrzezenia prosimy zglaszac do administratora.